Etyczne znaki zapytania

Sędzia

W dużym uproszczeniu etyka poza swoją sferą filozoficzną zajmuje się także ustalaniem, co jest moralnie dobre, a co złe, prowadząc do formułowania norm moralnie pozytywnego postępowania. 

 

naczelnyRóżne zbiorowości mają swoje kodeksy etyczne regulujące sferę moralnego zachowania w konkretnych sytuacjach dotyczących danego środowiska. Mamy więc kodeksy etyczne lekarzy, sędziów, prawników, nauczycieli i wielu innych grup. Czasami nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nastała wręcz moda na posiadanie kodeksu etycznego. Od razu dodam, że to dobry kierunek choć smuci fakt, że kodeksowych zapisów coraz częściej wymagają zachowania ongiś mieszczące się w kanonach zwykłej przyzwoitości. Środowisko posiadające kodeks etyczny a potem kierujące się jego wytycznymi w swojej działalności niewątpliwie buduje pozytywny wizerunek.

Sport żużlowy też ma swój kodeks. Kodeks Etyczny Osób Urzędowych w Sporcie Żużlowym, bo o nim mowa wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku i wyznacza standardy zachowań etycznych dla niektórych osób urzędowych tj.: sędziów zawodów, przewodniczących Jury Zawodów, praktykantów sędziowskich, obserwatorów GKSŻ/SE, delegatów PZM/GKSŻ/SE, komisarzy toru, komisarzy technicznych, komisarzy ochrony środowiska.

Reguły i zasady wyłożone w Kodeksie mają pomagać osobom urzędowym w ustaleniu właściwych sposobów zachowania, tak aby byli godnymi zaufania swoich kolegów, zawodników, władz sportowych, mediów i opinii publicznej. Naruszenie tych zasad stanowi przewinienie, za które Osoby urzędowe odpowiadają dyscyplinarnie. Jak rozumiem na straży przestrzegania kodeksu etycznego stoi Główna Komisja Sportu Żużlowego.

I właśnie GKSŻ wydała komunikat nr 102/2019, który w swojej treści budzi spore wątpliwości co do zgodności z normami spisanymi w kodeksie etycznym.

W środę 25 września w Grudziądzu zaplanowano Finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, w którym udział wezmą: forBET Włókniarz Częstochowa, Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp, Francepol Falubaz Zielona Góra, PGG ROW Rybnik, Bogdanka Motor Lublin, truly.work Stal Gorzów oraz MRGARDEN GKM Grudziądz.

Przewodniczącym Jury/ Delegatem GKSŻ PZM na te zawody został wyznaczony Zbigniew Fiałkowski a sędzią Tomasz Fiałkowski. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.

Kim jest Pan Zbigniew Fiałkowski?

Informacja umieszczona w serwisie polskizuzel.pl - Władze GKSŻ

Zbigniew Fiałkowski – ur. w 1962 r. w Grudziądzu. Prywatny przedsiębiorca. Od 1994 roku działacz społeczny sportu żużlowego. W latach 2002-2013 prezes klubu żużlowego GTZ Grudziądz. Od 2002 roku Członek Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Grudziądza. Nadzorujący kontakty między GKSŻ i klubami.

Informacja umieszczona w serwisie klubu MRGARDEN GKM Grudziądz gkm.grudziadz.net – Władze klubu

ZBIGNIEW FIAŁKOWSKI - Członek Rady Nadzorczej

W Kodeksie etycznym czytamy, że konflikt interesów to jakakolwiek rzeczywista lub potencjalna korzyść dla Osoby urzędowej, związek z osobą trzecią lub czynność zdziałana w przeszłości lub obecnie, która może powodować podejrzenie o stronniczość lub interesowność a za kolidujące z pełnieniem funkcji sędziego, przewodniczącego Jury Zawodów, komisarza toru i komisarza technicznego uznaje się w szczególności:

sprawowanie przez Osobę urzędową funkcji członka władz klubu

Kodeks uwzględnia pewne wyjątki ale biorąc pod uwagę, że nie mamy do czynienia z zawodami towarzyskimi czy też pośledniej rangi tylko z Mistrzostwami Polski to złamanie zasad kodeksowych w przypadku wyznaczonego Przewodniczącego Jury/ Delegata GKSŻ PZM jest oczywiste. 

Co na to kodeksowy strażnik czyli GKSŻ?

 

Tadeusz Malinowski

Mam zaszczyt kierować najstarszym w polskim Internecie wydawnictwem o żużlu. Zapraszam do naszej redakcji kibiców i pasjonatów żużla.

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!