Finał IMŚJ w Pardubicach (4.10.2019)

Krzysztof Wlaźlak